Zondagsschool

Zondagsschool “Het Visnet”
Bijna iedere zondagmiddag wordt er zondagsschool gehouden in het dorpshuis “De Zicht” van 14.00 tot 15.00 uur voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op dit moment zijn er twee zondagsschoolgroepen. De eerste groep is voor kinderen uit groep 1 t/m groep 3. De tweede groep is voor kinderen vanaf groep 4.

De naam van onze zondagsschool, bedacht door de kinderen, geeft de opdracht weer die de Heere Jezus aan zijn discipelen gaf: “Vreest niet; van nu aan zult gij mensen vangen” (Lukas 5:10b). Deze opdracht hopen we als leiding uit te dragen aan de kinderen van de zondagsschool.

Het zondagsschooluur wordt begonnen met gebed en het zingen van enkele psalmen en liederen, waarna we samen naar een Bijbelverhaal luisteren. Na het Bijbelverhaal doen we een verwerking, om samen het Bijbelverhaal beter te gaan begrijpen, en soms een quiz of spelletje.
Verder leren de kinderen iedere week een Bijbeltekst en/of een psalm; dit wordt gestimuleerd met stickers, waarmee de kinderen kunnen sparen voor een presentje.

Op zondag 12 september is het zondagsschoolseizoen 2021-2022 gestart. Het rooster wordt vermeld in de kerkbode, daar kunt u dus zien wanneer er wel/geen zondagsschool gehouden wordt. Aan het einde van het seizoen houden we op zaterdag een gezellige afsluiting met de kinderen.

email