Zondagsschool

ZONDAGSSCHOOL “HET VISNET

Bijna iedere zondagmiddag wordt er zondagsschool gehouden in het dorpshuis “De Zicht” van 14.00u tot 15.00u voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

We gaan dit seizoen drie zondagschoolgroepen draaien. De eerste groep is voor kinderen uit groep 1 t/m groep 3. De tweede groep is voor de kinderen uit groep 4 t/m groep 6. De derde groep is voor de kinderen uit groep 7 en 8.
De naam van onze zondagsschool, bedacht door de kinderen, geeft de opdracht weer die de Heere Jezus aan zijn discipelen gaf: “Vreest niet; van nu aan zult gij mensen vangen” (Lukas 5:10b). Deze opdracht hopen wij als leiding uit te dragen aan de kinderen van de zondagsschool.

Het zondagsschooluur wordt begonnen met gebed en het zingen van enkele psalmen en liederen, waarna we samen naar een Bijbelverhaal luisteren. Na het Bijbelverhaal doen we een verwerking, om samen het Bijbelverhaal beter te gaan begrijpen, en soms een quiz of spelletje.
Verder leren de kinderen iedere week een Bijbeltekst en/of een psalm; dit wordt gestimuleerd met stickers, waarmee de kinderen kunnen sparen voor een presentje.

Op DV zondag 10 september 2023 willen wij weer starten met het nieuwe seizoen. Het rooster wordt vermeld in de kerkbode, daar kunt u dus zien wanneer er geen zondagschool gehouden wordt. Aan het einde van het seizoen houden we op zaterdag een gezellige afsluiting met de kinderen.

E-mail