Zondagsschool

Zondagsschool “Het Visnet”
Bijna iedere zondagmiddag wordt er zondagsschool gehouden in het dorpshuis “De Zicht” van 14.00 tot 15.00 uur voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

De naam van onze zondagsschool, bedacht door de kinderen, geeft de opdracht weer die de Heere Jezus aan zijn discipelen gaf: “Vreest niet; van nu aan zult gij mensen vangen” (Lukas 5:10b). Deze opdracht hopen we als leiding uit te dragen aan de kinderen van de zondagsschool.

Het zondagsschooluur wordt begonnen met gebed en het zingen van enkele psalmen en liederen, waarna we samen naar een Bijbelverhaal luisteren. Na het Bijbelverhaal doen we een verwerking, om samen het Bijbelverhaal beter te gaan begrijpen, en soms een quiz of spelletje.
Verder leren de kinderen iedere week een Bijbeltekst en/of een psalm; dit wordt gestimuleerd met stickers, waarmee de kinderen kunnen sparen voor een presentje.

Op zondag 13 september is het zondagsschoolseizoen 2020-2021 gestart. Mocht er een keer geen zondagschool zijn, dan wordt dit door middel van een briefje of aankondiging in de kerkbode bekend gemaakt. Aan het einde van het seizoen houden we op zaterdag een gezellige afsluiting met de kinderen.

email