Vrouwenvereniging “Ruchama”

Ongeveer eens in de maand is er vrouwenvereniging, op donderdagavond. In het seizoen 2023/2024 behandelen wij Bijbelstudies uit de nieuwste uitgave van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV). Deze Bijbelstudies zijn geschreven door diverse predikanten van de HHK. Dit komende seizoen hopen we de Bijbelstudies te volgen van Petrus. Het boekje heet ‘Het leven van Petrus.’
De avond ziet er als volgt uit. Een bestuurslid opent de verenigingsavond, waarna we het Bijbelgedeelte lezen. Na de pauze zal de groep verdeeld worden in kleinere groepjes om de vragen te bespreken. Aan het einde van de avond bespreken we de vragen in de grote groep. Daarom willen we u vragen om de Bijbelstudie thuis door te lezen. Voorbereiding thuis is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. We zingen samen en natuurlijk is er ook tijd om even gezellig met elkaar te praten. Eén keer per seizoen hebben we een creatieve avond en/of nodigen we een spreker uit. We sluiten het seizoen af met een gezamenlijk uitje.
Iedereen, ook degene die nog niet eerder geweest is, is van harte welkom! Welkom om een keer te komen kijken en de sfeer te proeven. Tijd, besteed aan het (gezamenlijk) bestuderen van Gods Woord is nooit verloren tijd! ‘Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen’. Een kopie van de te behandelen Bijbelstudie kunt u altijd opvragen bij één van de bestuursleden.

Data seizoen 2023/2024 DV:

2023: 28 september, 26 oktober, 16 november, 14 december en dinsdag 19 december (Kerstviering)
2024: 25
januari, 22 februari, 28 maart, 25 april en 16 mei, in juni volgt nog een datum voor een gezamenlijk uitstapje

Een ander bijeenkomst, die we gezamenlijk willen bezoeken:
5 oktober 2023: Bondsdag in Lunteren.

De avonden worden gehouden in de Veenderij. Nadere informatie over de avonden wordt tijdig in de kerkbode vermeld.

De vrouwenvereniging is lid van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.