Vrouwenvereniging “Ruchama”

Vrouwenvereniging “Ruchama”
Ongeveer eens in de maand is er vrouwenvereniging, op donderdagavond. In het seizoen 2021/2022 behandelen wij Bijbelstudies uit de uitgave van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV): Deze Bijbelstudies zijn geschreven door diverse predikanten van de HHK. In het afgelopen seizoen zouden we ‘Het leven van David’ behandelen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kon er maar één avond doorgaan, hierdoor hebben we alleen het eerste hoofdstuk behandeld. Daarom hebben we als bestuur besloten om voor het seizoen 2021/2022 geen boekjes met een nieuw thema aan te schaffen, maar de Bijbelstudies uit het boekje over ‘Het leven van David’ te vervolgen.

De avond ziet er als volgt uit. De presidente opent de verenigingsavond, waarna we het Bijbelgedeelte lezen. In voorgaande jaren lazen we gezamenlijk de Bijbelstudies. Vanaf dit seizoen willen we u vragen om de Bijbelstudie thuis door te lezen, zodat we de vragen in groepjes kunnen bespreken om aan het einde van de avond de vragen in de grote groep door te nemen. Voorbereiding thuis is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. We zingen samen en natuurlijk is er ook tijd om even gezellig met elkaar te praten. Eén keer per seizoen hebben we een creatieve avond, of we nodigen een spreker uit. We sluiten het seizoen af met een gezamenlijk uitje.

Iedereen, ook degene die nog niet eerder geweest is, is van harte welkom! Welkom om een keer te komen kijken en de sfeer te proeven. Tijd, besteed aan het (gezamenlijk) bestuderen van Gods Woord is nooit verloren tijd! ‘Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen’. Een kopie van de te behandelen Bijbelstudie kunt u altijd opvragen bij één van de bestuursleden.

Van harte aanbevolen!

Data seizoen 2021/2022:
2021: 16 september, 21 oktober, 18 november, 9 december en dinsdag 21 december (Kerstviering)
2022: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 19 mei, in juni volgt nog een datum voor een gezamenlijk uitstapje

Er zijn nog enkele andere bijeenkomsten, die we gezamenlijk willen bezoeken:
16 september 2021: Regio-ochtend in Achterberg.
1 oktober 2021: Bondsdag in Lunteren.

Nadere informatie over de avonden wordt tijdig in de kerkbode vermeld.

De vrouwenvereniging is lid van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.