Vrouwenvereniging “Ruchama”

Vrouwenvereniging “Ruchama”
Ongeveer eens in de maand is er vrouwenvereniging, op donderdagavond. In het seizoen 2020/2021 behandelen wij Bijbelstudies uit de uitgave van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV): ‘Het leven van David’, (geschreven door diverse predikanten van de HHK). Alle leden ontvangen het boekje begin september. De presidente opent de verenigingsavond, waarna we gezamenlijk het te bespreken Bijbelgedeelte en het gedeelte uit het boekje lezen. Hiervoor is voorbereiding thuis niet verplicht, maar wel aan te bevelen. We bespreken enkele vragen hierover, eerst in kleine groepjes en daarna in de grote groep. We zingen, en natuurlijk is er ook tijd om even gezellig met elkaar te praten. Eén keer per seizoen hebben we een creatieve avond, of we nodigen een spreker uit. We sluiten het seizoen af met een gezamenlijk uitje.
Als bestuur willen we u/jou die nog nooit geweest bent, van harte uitnodigen een keer te komen kijken en de sfeer te proeven. Tijd, besteed aan het (gezamenlijk) bestuderen van Gods Woord is nooit verloren tijd! ‘Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen’. Een kopie van de te behandelen Bijbelstudie kunt u altijd opvragen bij één van de bestuursleden.

Data seizoen 2020/2021:
2020: 17 september, 15 oktober, 19 november, 10 december (creatief) en dinsdag 15 december (Kerstviering)
2021: 21 januari, 18 februari, 11 maart, 15 april en 20 mei

Nadere informatie over de avonden wordt tijdig in de kerkbode vermeld.

De vrouwenvereniging is lid van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.