Mannenvereniging “Boaz”

Mannenvereniging ‘Boaz’
Ook in het winterseizoen 2019/2020 zal Mannenvereniging “Boaz” maandelijks samenkomen om het Woord van God en de implicaties daarvan voor ons Geestelijke, persoonlijke en maatschappelijke leven te bestuderen, te bespreken en te overdenken. De volwassen mannen in onze gemeente zijn welkom op de alle verenigingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden begonnen met zingen, Bijbellezing en gebed. Daarna wordt in kleine groepjes en gezamenlijk uitgebreid gesproken en nagedacht over Gods Woord, aan de hand van het onderwerp van die avond. Naast het behandelen van een terugkerend thema aan de hand van het studieboek “Geestelijke wapenrusting”, willen we op 2 avonden een losstaand en actueel onderwerp behandelen vanuit een Christelijk perspectief. Alle bijeenkomsten, met uitzondering van de landelijke ‘Toogdag’ en de Kerstavond, zijn op donderdag en beginnen om 20.00 uur in de Veenderij, met inloop vanaf 19.45 uur. De avonden zullen rond 22.00 uur afgesloten worden.

De mannenvereniging is lid van de Hersteld Hervormde Mannenbond.

Data van seizoen 2019 / 2020 DV:
2019: 26 september, 19 oktober (Toogdag Lunteren), 24 oktober, 21 november en 17 december (Kerstavond)
2020: 23 januari, 27 februari, 26 maart en 23 april

Mochten er schema-wijzigingen zijn, dan worden deze in de kerkbode en op de bijeenkomsten zelf bekendgemaakt. Ook ontvangen de aanwezigen op de eerste bijeenkomst een jaarrooster waarop per avond het programma beschreven staat en zult u voor elke avond nog uitgenodigd worden via de kerkbode. De contributie voor onze vereniging bedraagt €20,- per seizoen, per persoon. Het bestuur nodigt de leden en andere geïnteresseerden uit om onze avonden te bezoeken om met ons het Woord te overdenken en te bespreken.

Bestuur:
Arno Bos (voorzitter)
Alfred van Dijk (penningmeester)
Christian Burgering (secretaris)
Bert-Jan Roseboom (2e voorzitter)