Mannenvereniging “Boaz”

In het winterseizoen 2023/2024 zal mannenvereniging “Boaz” ongeveer eenmaal per maand samenkomen om het Woord van God te bestuderen, te bespreken en te overdenken. De (jong)volwassen mannen in onze gemeente zijn welkom op de nuttige en leerzame verenigingsavonden. De bijeenkomsten worden begonnen met gebed, zingen en Bijbellezing. Daarna wordt in kleine groepjes uitgebreid gesproken en nagedacht over Gods Woord, aan de hand van het onderwerp van die avond. We willen dit seizoen het studieboek “Het leven van David” behandelen. Mocht u nog niet in het bezit zijn van dit boekje dan wordt u verzocht contact op te nemen met secretaris Burgering. Ook willen we op 1 of 2 avonden een losstaand en actueel onderwerp behandelen vanuit een christelijk perspectief. Voor deze “vrije avond” wordt inbreng van de leden gevraagd. Alle bijeenkomsten zijn op donderdag en beginnen om 20:00 uur in de Veenderij, met inloop vanaf 19:45 uur. De avonden zullen rond 22:00 uur afgesloten worden. Alle bijeenkomsten, met uitzondering van de landelijke ‘Toogdag’ en de Kerstavond, zijn op donderdag en beginnen om 20.00 uur in de Veenderij, met inloop vanaf 19.45 uur. De avonden zullen rond 22.00 uur afgesloten worden.

De mannenvereniging is lid van de Hersteld Hervormde Mannenbond.

Datums van seizoen 2023 / 2024 DV:

2023: 21 september, 19 oktober, 9 november, 7 december, dinsdag 19 december (Kerstviering)
2024: 18 januari, 15 februari, 14 maart en 18 april

Eventuele wijzigingen worden via de kerkbode en op de bijeenkomsten zelf bekendgemaakt. Voor elke avond zult u uitgenodigd worden via de kerkbode. Naast de reguliere avonden organiseren we aan het eind van het seizoen een uitje. Ook dit jaar zijn we weer voornemens dit te doen. Op de verenigingsavonden in het voorjaar zal het bestuur hier verder op in gaan. De bijdrage voor onze vereniging bedraagt €15,- per seizoen, per persoon. Wij als bestuur nodigen de leden en andere geïnteresseerden uit om onze avonden te bezoeken om met ons het Woord te overdenken en te bespreken.