Mannenvereniging “Boaz”

Mannenvereniging ‘Boaz’
In het winterseizoen 2021/2022 zal Mannenvereniging “Boaz” ongeveer eenmaal per maand samenkomen om het Woord van God te bestuderen, te bespreken en te overdenken. De volwassen mannen in onze gemeente zijn welkom op de nuttige en leerzame verenigingsavonden. De bijeenkomsten worden begonnen met gebed, zingen en Bijbellezing. Daarna wordt in kleine groepjes uitgebreid gesproken en nagedacht over Gods Woord, aan de hand van het onderwerp van die avond. We willen dit seizoen verder gaan met de behandeling van het studieboek “De Geestelijke Wapenrusting”, beginnend bij Bijbelstudie nummer 6. Mocht u nog niet in het bezit zijn van dit boekje dan graag contact opnemen met secretaris Burgering. Ook willen we op een avond een losstaand en actueel onderwerp behandelen vanuit een christelijk perspectief. Voor deze “vrije avond” wordt inbreng van de leden gevraagd. Alle bijeenkomsten, met uitzondering van de landelijke ‘Toogdag’ en de Kerstavond, zijn op donderdag en beginnen om 20.00 uur in de Veenderij, met inloop vanaf 19.45 uur. De avonden zullen rond 22.00 uur afgesloten worden.

De mannenvereniging is lid van de Hersteld Hervormde Mannenbond.

Data van seizoen 2021 / 2022 DV:
2021: 7 oktober, 4 november, 2 december, dinsdag 21 december (Kerstviering)
2022: 27 januari, 24 februari, 31 maart en 28 april

Eventuele wijzigingen worden via de kerkbode en op de bijeenkomsten zelf bekendgemaakt. Voor elke avond zult u uitgenodigd worden via de kerkbode. De contributie voor onze vereniging bedraagt €20,- per seizoen, per persoon. Wij als bestuur nodigen de leden en andere geïnteresseerden uit om onze avonden te bezoeken om met ons het Woord te overdenken en te bespreken.