Liturgie

De kerkdiensten en andere bijeenkomsten zijn hier live mee te luisteren.

Onderaan deze pagina vindt u informatie over de collecten.

 
Zondagmorgen 
Votum en groet
Zingen:
Wet des Heeren
Zingen:
Schriftlezing:
Zingen:
Preek
Zingen:
Dankgebed
Zingen:
Zegen

 
Zondagavond 
Votum en groet
Zingen:
Geloofsbelijdenis
Zingen:
Schriftlezing:
Zingen:
Preek
Zingen:
Dankgebed
Zingen:
Zegen

Collecten tijdens de erediensten
In een eredienst is het gebruikelijk dat er twee soms drie collecten worden gehouden. In iedere eredienst is er in ieder geval één kerkvoogdelijke en één diaconale collecte. Kunt u vanwege persoonlijke omstandigheden geen bijdrage in de collectezak doen, dan is het te overwegen om periodiek een gift over te maken via uw bankrekening op de bankrekening van de Kerkvoogdij en/of Diaconie. Hieronder vindt u de benodigde gegevens om dit uit te kunnen voeren.

Kerkvoogdij
Bankrekening (IBAN) NL 29 RABO 0103 767 223 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde gemeente Ederveen o.v.v. “Gift collecte kerkvoogdij”.

Diaconie
Bankrekening (IBAN) NL 54 RABO 0103 767 258 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde gemeente Ederveen o.v.v. “Gift collecte diaconie”.