Kerkvoogdij

De kerkvoogdij van de HHG Ederveen is samengesteld overeenkomstig ordinantie 16-1-4-a, dat wil zeggen, dat alle kerkvoogden tevens ouderling zijn.

Contact via E-mail
Bankrekeningnummer (IBAN): NL 29 RABO 0103 7672 23
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde gemeente Ederveen