Kerktelefoonuitzending

Woensdagavonduitzending
Vanwege de ingestelde maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan, zijn de activiteiten in de gemeente opgeschort. Daarom wordt elke week op woensdagavond een uitzending via de kerktelefoon gedaan. Om 19.30u is er een programma met een meditatieve inhoud, verzorgd door de kerkenraad. Het programma van de uitzending wordt hier gepubliceerd. De laatste uitzending dit seizoen is naar verwachting op DV woensdag 8 juli aanstaande.

De uitzendingen zijn hier live mee te luisteren en tevens na te luisteren.

Programma woensdagavond 19.30u

1. Welkom en mededelingen
2. Zingen psalm 145:3
3. Gebed
4. Schriftlezing Johannes 3:9-21
5. Overdenking
6. Zingen psalm 116:7
7. Dankgebed
8. Zingen “Welk een Vriend is onze Jezus”