Kerktelefoonuitzending

Zaterdagavonduitzending
Vanwege de ingestelde maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan, zijn de activiteiten in de gemeente (deels) opgeschort. Daarom wordt elke week op zaterdagavond een uitzending via de kerktelefoon gedaan. Om 19.00u is er een programma met een meditatieve inhoud, verzorgd door de kerkenraad. Het programma van de uitzending wordt hier gepubliceerd. De eerste uitzending is DV zaterdagavond 7 november en de laatste uitzending dit jaar is naar verwachting op DV zaterdag 19 december aanstaande.

De uitzendingen zijn hier live mee te luisteren en tevens na te luisteren.

Programma zaterdagavond 19.00u

1. Zingen Psalm 78 vers 1 en 2
2. Welkom en mededelingen
3. Gebed
4. Zingen Psalm 95 vers 4
5. Schriftlezing 1 Johannes 5:1-13
6. Overdenking met als thema Geloof n.a.v. Johannes 3 vers 16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”.
7. Dankgebed
8. Zingen “Avondzang”