Maatregelen rondom coronavirus [update bericht 25-09-2021]

De impact van het coronavirus is groot gebleken. De ontwikkelingen zijn snel gegaan en de beperkende maatregelen die vanuit de overheid waren uitgevaardigd, grepen diep in het maatschappelijke leven in. Dat had ook gevolgen voor de kerk. Inmiddels zitten wij nu weer in een periode van het versoepelen van de maatregelen.

Kerkdiensten
Vanaf april 2020 gold in de kerkdiensten de zogenaamde 1,5-meter regel. Hierdoor was het nodig dat de gemeenteleden wekelijks een plek in de diensten op zondag kregen toegewezen. Vanaf zaterdag 25 september is de 1,5 meter maatregel vervallen. Dit betekent dat we ook in de kerk de mogelijkheid krijgen om weer dichter bij elkaar te zitten, waardoor er meer mensen de diensten kunnen bezoeken.

Als kerkenraad hebben we hierover vergaderd. We beseffen ons dat het niet voor iedereen veilig voelt wanneer de 1,5 meter maatregel tijdens de kerkdiensten meteen vervalt. Daarom hebben we als kerkenraad besloten om met een ‘hybride oplossing’ te komen. Dat houdt in dat een gedeelte van de kerkzaal beschikbaar is voor degenen die de 1,5 meter afstand wensen te bewaren en een gedeelte voor degenen die geen behoefte aan de 1,5 meter regel hebben.
Van de kerkzaal is een plattegrond beschikbaar (op te vragen bij de scriba) zoals deze vanaf D.V. zondag 3 oktober zal gelden. Het gerasterde middengedeelte is het gedeelte waar geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. De overige plekken zijn wel op 1,5 meter afstand van elkaar. Wij verzoeken u om – zoveel mogelijk – gebruik te maken van een losse stoel als u alleen bent, van een setje stoelen als u met twee personen bent, etc. Dit om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn. De collecten blijven voorlopig nog bij de uitgang gehouden worden.

Omdat de nieuwe opstelling van de kerkzaal meer ruimte biedt en het niet meer nodig is om bij te houden wie er in de kerkdienst aanwezig is geweest, zullen de kerkdiensten met ingang van D.V. zondag 3 oktober weer vrij toegankelijk zijn. Als kerkenraad doen wij een dringend beroep op u om, voor zover dat mogelijk is, de beide diensten te bezoeken. De eredienst is het hart van het gemeenteleven. Hier komt de gemeente als geheel bij elkaar. U hoeft zich dus niet meer aan te melden en u krijgt ook niet meer de gebruikelijke uitnodiging middels de presentielijsten. Wel blijft de algemene regel gelden dat u thuis blijft bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Communicatie
We willen we u vragen om de website van de gemeente in de gaten houden voor de actuele stand van zaken.

De kerkenraad hoopt op uw begrip en medewerking bij deze maatregelen.
Wij wensen u Gods genade in de Heere Jezus Christus toe,

Kerkenraad Hersteld Hervormde gemeente Ederveen.