Maatregelen rondom coronavirus [update bericht 19-04-2022]

Sinds eind februari 2022 zijn de meeste maatregelen volledig opgeheven.

De volgende maatregel blijft gelden:
Erediensten: De algemene regel blijft gelden dat u thuis blijft bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Indeling kerkzaal:
Met ingang van zondag 24 april 2022 is de indeling van de kerkzaal weer in de opstelling van voor de Coronapandemie.
Op enkele gereserveerde plaatsen na, zijn de plaatsen vrij.
U bent van harte welkom in onze erediensten.

Communicatie
We willen we u vragen om de website van de gemeente in de gaten houden voor de actuele stand van zaken.

De kerkenraad hoopt op uw begrip en medewerking bij geldende maatregel.
Wij wensen u Gods genade in de Heere Jezus Christus toe,

Kerkenraad Hersteld Hervormde gemeente Ederveen.