Jeugdclubs

“JEUGDCLUB “DE LICHTBOEI”

Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom op jeugdclub “De Lichtboei”.

Zoals je misschien wel weet wordt de lichtboei gebruikt in de scheepvaart. Vooral als het donker of mistig is kunnen schippers aan het felle licht van de lichtboei zien waar de zee ondiep is. De lichtboei wijst hen als het ware de juiste weg. Zo is het ook met het Woord van God, de Bijbel. Op de club willen wij samen dit Woord openen, om zo ook de juiste weg te mogen leren kennen. Na het zingen en bidden, luisteren we samen naar een verhaal uit de Bijbel en denken we met elkaar na wat dit verhaal ons te vertellen heeft. Er wordt gebruik gemaakt van studiemateriaal van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie. Na de pauze is het tijd voor een spel of gaan we iets leuks maken.

Op woensdagavond komen we van 18.30 tot 20.00 uur bij elkaar in een zaaltje van dorpshuis de Zicht.
Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom op “De Lichtboei”!

Data seizoen 2023 / 2024 DV:

2023: Wo. 4, 11 en 25 oktober, 8, 15, 22 en 29 november, 6, 13, en Di. 19 december (Kerstavond)
2024: Wo. 10, 17, 24 en 31 januari, 7, 14 en 28 februari, 6 maart en afsluiting op vrijdag 22 maart

JEUGDVERENIGING 12+ “HET ANKER”

Sinds 2022 is de jeugdvereniging 16+ samengevoegd met jeugdclub ‘Radar’. Ben jij dus 12 jaar of ouder, dan nodigen we je van harte uit op de jeugdvereniging ‘het Anker’! Met een anker is het zaak dat deze op een goede plek wordt uitgeworpen. Dan blijf je vastzitten wanneer er een storm komt. Van nature werpen wij ons anker uit op de verkeerde plaats: in de wereld en haar schijnbare zekerheden. Het gaat er echter om dat we door genade onze hoop en zekerheid in Christus en de vervulling van Zijn beloften mogen hebben ‘als een anker der ziel’ (Hebreeën 6 : 19). Alléén in Hem is de ware rust en zekerheid te vinden. Hierover wordt ook gesproken in het boek ‘De Heilige Oorlog’ van John Bunyan. Dit boek gebruiken we ook tijdens de Bijbelstudies. We hopen dat de Heere deze Bijbelstudies wil gebruiken tot eer van Hem en tot onze zaligheid. Na de Bijbelstudies is er een spel of activiteit met versnaperingen. Daarnaast worden er tijdens het seizoen nog 3 of 4 aparte activiteiten georganiseerd.

De avonden zullen gehouden worden in dorpshuis de Zicht. We beginnen om 19:45 uur tot ongeveer 22:00 uur. De data worden in de groepsapp en in de kerkbode gedeeld. Wil je je aanmelden voor de JV? Stuur dan naar één van de leiding je telefoonnummer. Dan wordt je toegevoegd aan de groepsapp. Gegevens zijn te vinden in de gemeentegids.