Geschiedenis

Toen Ederveen nog niet meer dan een gehucht was, viel het kerkelijk onder Ede en voor een deel onder Renswoude. Er was dus geen zelfstandige gemeente en ook geen kerkgebouw. Wel werden er jarenlang kerkdiensten gehouden in de school aan de Schras. Hier kreeg in 1884 Ederveen een eigen voorganger, een godsdienstonderwijzer, de bekende Hendricus Roelofsen.

In deze beginperiode werd het Woord bediend door de volgende voorgangers:

 • H. Roelofsen (1884 – 1895)
 • C.W.H. Eigeman (1895-1913)
 • D.E. de Bruijn (1913-1941).

Vanwege ruimtegebrek moest, na verloop van tijd, naar een groter onderkomen worden uitgezien. In 1889 werd een eigen kerkgebouw in gebruik genomen. Sinds 1943 is de Nederlandse Hervormde gemeente van Ederveen zelfstandig.

Nadat de gemeente Ederveen een zelfstandige gemeente werd, werd zij gediend door de volgende predikanten:

 • Ds. A.J. de Jong (1943-1948)
 • Ds. W. Bieshaar (1948-1950)
 • Ds. C. Treure (1950-1958)

In de ambtsperiode van ds. Treure, in 1956, maakte het kerkgebouw aan de Schras plaats voor een nieuw onderkomen aan de Hoofdweg. Daar mocht na ds. Treure het Woord worden bediend door:

 • Ds. K. Schipper (1959-1964)
 • Ds. J.C. de Bie (1964-1969)
 • Ds. J.D. van Roest (1972-1978)
 • Ds. G.H. Abma (1979-1983)
 • Ds. J. van Oostende (1984-1989)
 • Ds. Joh. Post (1989-1994)
 • Ds. K.C. Kos (1996-2005)

Op 1 mei 2004 was er een landelijke fusie tussen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk. Zo ontstond de Protestantse Kerk in Nederland.
Van meet af aan had de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Ederveen bezwaren tegen deze fusie. Er kwam echter verschil van mening over de vraag, of de gemeente me zou kunnen deze kerk in. Nadat tussen de verschillende kerkenraadsleden eerst een poging gedaan is om elkaar vast te houden, bleek dit toch niet mogelijk.

Zodoende is er begin 2005 ook in Ederveen een Hersteld Hervormde Gemeente ontstaan. Vanaf de eerste zondagse eredienst, zondag 3 april 2005, wordt het Woord bediend in het Dorpshuis “de Zicht” aan het Marktplein te Ederveen. Vanaf deze beginperiode werd door A.J. Britstra (2005 – 2009) pastorale zorg verleend en bijbels onderwijs gegeven. In maart 2009 werd ds. M. van Reenen aan de Hersteld Hervormde gemeente van Ederveen verbonden. Hij mocht onze gemeente dienen tot eind september 2014, waarna hij vertrok naar Oldebroek. Van 19 november 2016 tot 15 september 2021 was ds. P.D. van den Boogaard als predikant aan de gemeente van Ederveen verbonden. Vanaf 21 juni 2023 is ds. D.A. Pater verbonden aan onze gemeente.