Gemeente

Hier vind u enige informatie over de Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen:
– Een klein stukje geschiedenis.
– De samenstelling van de kerkenraad.
– De samenstelling van de kerkvoogdij.