Gemeente

Hier vind u enige informatie over de Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen:
- Een klein stukje geschiedenis.
- De samenstelling van de kerkenraad.
- De samenstelling van de kerkvoogdij.