Helpende handen

Een van de taken van de diaconie is het bijstand geven in geval van nood. Daarom bestaat er de mogelijkheid om de diaconie in te schakelen als u op korte termijn of voor een korte periode (max. 6 weken) hulp nodig hebt (b.v. huishoudelijke hulp, hulp bij boodschappen doen, oppassen enz.)

Ook is het mogelijk om u aan te melden voor bezoekwerk. Wilt u graag bezoek van een van de vrijwilligers ontvangen of wilt u zich aanmelden als bezoekvrijwilliger, dan kan dat ook.

De diaconie wil graag bemiddelen om gemeenteleden voor al deze hulp in te schakelen. Wilt u uw hulp aanbieden of hebt u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met mw. E. Bos, telefoonnr. 0318-573795, die de hulpvragen voor ons coördineert. Ook is het mogelijk uw gegevens in te vullen op het formulier dat u hier kunt raadplegen.

Een van de mooie dingen van het lid zijn van een christelijke gemeente is de zorg voor elkaar, juist als het moeilijk is. Op deze manier hoopt de diaconie daaraan een bijdrage te kunnen leveren.

Voor vragen kunt u altijd terecht (telefonisch of per mail) bij een van de diakenen.

B. van de Weerd: Tel.nr.:  06-13765369 E-mail: b-vdweerd@outlook.com
J. Nap: Tel.nr: 0318-571740 E-mail: j.nap@solcon.nl

———————————————————————————————————-

Invulformulier Helpende Handen

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Hier kunt u aankruisen welke hulp u graag wilt ontvangen.
o bezoek ontvangen: 1 x p. 2 weken, 1 x p. maand, anders ………………

Hulp vraag (b.v. bij ziekte, opname in het ziekenhuis enz.):
o Vervoer naar het ziekenhuis
o Huishoudelijke hulp
o Hulp bij boodschappen o Hulp bij oppassen

o Anders ……………………

Hulp aanbieden: Hier kunt u aankruisen welke hulp u wilt aanbieden:
o Gemeenteleden bezoeken
o Gemeenteleden vervoeren naar het ziekenhuis
o Huishoudelijke hulp
o Boodschappen doen
o Oppassen
o Anders ………………………

Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij mw. E. Bos, Smidstraat 10, of mailen naar fambos@kliksafe.nl