Diaconie

De gemeente beantwoordt aan haar diaconale roeping in de kerk en de wereld onder leiding van het college van diakenen. De kerkorde omschrijft dat als volgt in ordinantie 15, artikel 1, lid 1: “De gemeente, in al haar leden geroepen tot de dienst van de barmhartigheid, beantwoordt, onder de leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze roeping in het diaconaat.”

Contact via E-mail

Bankrekening (IBAN): NL 54 RABO 0103 7672 58
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde gemeente Ederveen