Catechisatie

Invulling van de catechisatie in 2023 / 2024

Catechisatie heeft voor veel jongeren niet bepaald een positieve klank. Het voelt soms als een verplichte extra les, naast al het schoolwerk. Maar, onderwijs op school is noodzakelijk om voorbereid te zijn op een beroep en op je toekomst in de maatschappij. Zo geldt dat ook voor catechisatie. En, zoals een positieve houding op school helpt voor een goede sfeer, zo geldt dat ook voor catechisatie. Catechisatie vormt dan een mooi moment om met elkaar stil te zijn bij het onderwijs vanuit het Woord van God.
Tijdens de catechisatieavonden overdenken we een gedeelte uit het Woord van God en leren we vanuit de belijdenisgeschriften van de kerk. Ook zullen we af en toe een gedeelte uit de kerkgeschiedenis behandelen. Op die manier worden jullie voorbereid op het leven als christen in de maatschappij. De beste voorbereiding op de toekomst is immers leven uit genade door het geloof in Jezus Christus.
Ook u als ouders heeft een taak met betrekking tot de catechisatie. Bij de doopvont heeft u beloofd om uw kinderen op te voeden in de ‘leer der Godzaligheid’. Motiveer uw kinderen dan ook om deel te nemen aan de catechisatie. Denk met hen me in de vragen die er zijn rondom geloof en bekering. En moedig ze aan om het huiswerk te maken en of te leren.
‘Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’ (Spreuken 22:6)
Invulling van de catechisatie
In beide groepen gaan we dit jaar aan de slag met de methode ‘Just read it!’

Er zijn twee catechisatiegroepen die op leeftijd zijn ingedeeld. De jongste groep bestaat uit twaalf- tot en met zestienjarigen. De oudste groep bestaat uit jongeren die zeventien jaar of ouder zijn. De indeling van de groepen en de catechisatietijd zijn als volgt:

– Groep A (geb.-datum tussen 01-10-2006 en 30-09-2011):  18:30-19:15 uur.

– Groep B (geboortedatum vóór 01-10-2006): 19:15-20:00 uur.

De catechisatie vindt wekelijks plaats op maandagavond. De data zullen in de kerkbode bekend worden gemaakt. Er is geen catechisatie in de schoolvakanties en ook niet in de week van bid- en dankdag.
Net als op school gelden ook tijdens de catechisatie enkele regels. Wanneer we ons er allemaal aan houden, is er ruimte voor goede invulling van de catechisatielessen.
▪ Je bent op tijd in de les.
▪ Je maakt en/of leert je huiswerk.
▪ Je mobieltje is niet zichtbaar en hoorbaar aanwezig in de les.
▪ Er kan reden tot verhindering zijn (door bijvoorbeeld ziekte), geef dit op tijd door aan de predikant.