Bijbellezing

Bijbellezing
Ook tijdens de maandelijkse Bijbellezing mag Gods Woord worden geopend. Een bepaald Bijbelboek of onderwerp wordt aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten grondig bestudeerd.
De avond begint met een inleiding op het Bijbelgedeelte, die verzorgd wordt door de predikant. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en eventueel aan de hand van enkele vragen met elkaar verder te spreken over het Bijbelgedeelte.

Dit seizoen zal de Bijbellezing worden geleid door ds. N.P.J. Kleiberg uit Veenendaal
Het thema wat we dit seizoen hopen te behandelen is Elia.

Data:
Woensdag 29 september 2021; woensdag 27 oktober 2021; woensdag 24 november 2021; woensdag 15 december 2021;
Woensdag 19 januari 2022; woensdag 16 februari 2022; Woensdag 16 maart 2022; woensdag 13 april 2022.

Plaats: De Veenderij.
Aanvang: 20.00 uur.