Bijbellezing

Bijbellezing
Ook tijdens de maandelijkse Bijbellezing mag Gods Woord worden geopend. Een bepaald Bijbelboek of onderwerp wordt aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten grondig bestudeerd.
De avond begint met een inleiding op het Bijbelgedeelte, die verzorgd wordt door de predikant. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en eventueel aan de hand van enkele vragen met elkaar verder te spreken over het Bijbelgedeelte. Dit seizoen zal dat weer gedaan worden door ds. J. Kommerie uit Andelst-Zetten. Dit seizoen behandelen wij de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. In dit Bijbelboek waarschuwt Paulus de Galate tegen allerlei dwalingen en daartegenover wijst hij hen op het ware Evangelie van Christus. Iedere avond zal er een hoofdstuk uit Galaten worden behandeld.
De avonden worden gehouden in De Veenderij op woensdagavond, aanvang 20:00.            (De zaal is open vanaf 19:45 uur).

Data seizoen 2019 / 2020 DV:
2019: 16 oktober, 20 november en 18 december
2020: 15 januari, 12 februari en 25 maart