Bijbellezing

Bijbellezing
Er zijn in het komend seizoen in totaal vijf Bijbellezingen. In alle rust zal er gelegenheid zijn om te luisteren naar de uitleg van een Bijbelgedeelte. Dit seizoen zal ds. Pater het leven van Abraham behandelen, die door de apostel Paulus hét voorbeeld is van een gelovige: “Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.” En: “Hij is een vader van allen die wandelen in de voetstappen van onze vader Abraham.” Reden genoeg ons in zijn leven te verdiepen. De avond begint met een inleiding van ongeveer een half uur. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen, of gaan we in groepjes uiteen om vragen te bespreken n.a.v. de inleiding.

Datum en onderwerp:

Donderdag 12/10/2023: Genesis 12 : 1 – 9 ; Roeping

Donderdag 30/11/2023: Genesis 12 : 10 – 13 : 4 Abram in Egypte

Dinsdag 19/12/2023: Kerstviering (Locatie Dorpshuis De Zicht)

Donderdag 11/01/2024: Genesis 13 : 5 – 18 Abram en Lot

Donderdag 07/03/2024: Genesis 14 Abram en Melchizedek

Woensdag 17/04/2024: Abram Bemoedigd

Plaats: De Veenderij.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.