Bijbellezing

Bijbellezing
Ook tijdens de maandelijkse Bijbellezing mag Gods Woord worden geopend. In dit seizoen zullen de verschillende offers, zoals wij die kennen uit het Oude Testament, worden besproken. De rijke betekenis en inhoud voor het verbondsvolk Israël zullen hierbij voor het voetlicht worden gebracht. Het dienen en vrezen van God werd, op aanwijzing van de Heere Zelf, op deze wijze zichtbaar voor Gods verbondsvolk. Er mocht al iets zichtbaar worden van de verzoening, vergeving en gehoorzaamheid, die zou worden aangebracht door het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Gods volk in de oude bedeling heeft Christus hierin als het ware “van verre gezien en omhelsd”.
Voor ons staat de offerdienst meer op een afstand. Tijdens de maandelijkse Bijbellezingen zullen de verschillende offers aan de orde worden gesteld. We mogen ons leven ernaast leggen en onderzoeken wat de inhoud van de verschillende offers, en de vervulling hiervan in Christus, voor ons persoonlijk betekenen.
De avond begint met een inleiding op het Bijbelgedeelte, die verzorgd wordt door de predikant. Dit seizoen zal dat gedaan worden door ds. J. Kommerie uit Andelst-Zetten. Daarna is er een pauze om vervolgens aan de hand van enkele vragen met elkaar verder te spreken over het Bijbelgedeelte. Het eerste deel van de avond duurt zo’n drie kwartier.
De avonden worden gehouden in De Veenderij op woensdagavond, aanvang 20:00.            (De zaal is open vanaf 19:45 uur).

Data seizoen 2018 / 2019 DV:
2018: 3 oktober, 14 november en 5 december
2019: 9 januari, 6 februari en 6 maart