Bijbelkring

De Bijbelkring heeft, meer dan de Bijbellezing, een gesprekskarakter. Ook in het nieuwe seizoen 2023/2024 willen wij weer bij elkaar komen om het Woord van de Heere te onderzoeken en met elkaar te overdenken. Op deze avonden (de eerste dinsdag van de maand) is de ontvangst vanaf 20.00 uur. We beginnen met een gezellig praatje onder het genot van koffie of thee. Vanaf 20.15 uur starten wij met het zingen van een psalm en openen we met gebed. Na het lezen van een schriftgedeelte wordt met een (korte) inleiding, zo mogelijk door een deelnemer (is vrijblijvend), het te behandelen Bijbelgedeelte toegelicht. Daarna bespreken we samen de inleiding en de vragen. Ook is het mogelijk om vooraf een vraag, die betrekking heeft op het Bijbelgedeelte, in te dienen, die wij dan gezamenlijk op de Bijbelkringavond behandelen. De avonden worden gehouden bij de verschillende leden thuis (ook dit is uiteraard vrijblijvend).
De eerste avond in dit nieuwe seizoen is op dinsdag 3 oktober 2023. De locatie is te vinden in de kerkbode. Ben je nog niet eerder geweest, geen probleem! Je bent van harte welkom.

Datums:

Dinsdag 3 oktober 2023; Dinsdag 7 november 2023; dinsdag 5 december 2023; Dinsdag 19 december 2023 (kerstviering); dinsdag 9 januari 2024; Dinsdag 6 februari 2024; Dinsdag 5 maart 2024; Dinsdag 2 april 2024

Contactpersoon: Ouderling A. Roseboom.