Bijbelkring

Bijbelkring
De Bijbelkring heeft, meer dan de Bijbellezing, een gesprekskarakter. Ook in het nieuwe seizoen 2022 / 2023 willen wij weer bij elkaar komen om het Woord van de Heere te onderzoeken en met elkaar te overdenken. Op deze avonden (de eerste dinsdag van de maand) is de ontvangst vanaf 20.15 uur en beginnen we met een gezellig praatje onder het genot van koffie of thee. Vanaf 20.30 uur starten wij met het zingen van een psalm en openen met gebed. Na het lezen van een Schriftgedeelte wordt met een (korte) inleiding, zo mogelijk door een deelnemer (is vrijblijvend) zelf, het te behandelen Bijbelgedeelte toegelicht. Daarna bespreken we de inleiding en de vragen samen. Ook is het mogelijk om vooraf een vraag, die betrekking heeft op het Bijbelgedeelte, in te dienen, die wij dan gezamenlijk op de Bijbelkringavond behandelen.
De eerste avond in dit nieuwe seizoen is op dinsdag 4 oktober 2022 om 20.15u. De locatie is te vinden in de kerkbode. Ben je nog niet eerder geweest, geen probleem! Je bent van harte welkom.

Data:
Dinsdag 4 oktober 2022; Dinsdag 1 november 2022; Dinsdag 6 december 2022; Dinsdag 20 december 2022 (kerstviering);
Dinsdag 3 januari 2023; Dinsdag 7 februari 2023; Dinsdag 7 maart 2023; Dinsdag 4 april 2023

Contactpersoon: Ouderling A. Roseboom.