Activiteitencommissie Eigen Huisvesting

Activiteitencommissie Eigen Huisvesting
Op dit moment heeft onze gemeente niet de beschikking over een eigen kerkgebouw. Al een aantal jaren wordt er actie gevoerd om geld op te halen voor het verwerven van eigen huisvesting. Er is een activiteitencommissie opgericht met het doel om structureel acties te organiseren om meer geld voor eigen huisvesting op te halen. Jaarlijks wordt er bijvoorbeeld een actiemarkt georganiseerd en een ‘diner rouler’.

Door de maatregelen die de overheid genomen heeft vanwege het corona-virus kon de actiemarkt in 2021 helaas niet plaats vinden. In 2022 hopen wij deze weer te organiseren.

De datum van het ‘diner rouler’ zal via de kerkbode bekend worden gemaakt.

Om een zo breed mogelijk publiek op de hoogte te houden van de vorderingen en acties is er ook een Facebookpagina gemaakt. De naam van deze pagina is HHGEderveen. Op deze pagina kunt u foto’s en kleine stukjes vinden van de gehouden acties.

Contact Activiteitencommissie via E-mail