Activiteitencommissie Eigen Huisvesting

Activiteitencommissie Eigen Huisvesting
Op dit moment heeft onze gemeente niet de beschikking over een eigen kerkgebouw. Al een aantal jaren wordt er actie gevoerd om geld op te halen voor het verwerven van eigen huisvesting. Er is een activiteitencommissie opgericht met het doel om structureel acties te organiseren om meer geld voor eigen huisvesting op te halen. Jaarlijks wordt er bijvoorbeeld een actiemarkt georganiseerd.


Om een zo breed mogelijk publiek op de hoogte te houden van de vorderingen en acties is er ook een Facebookpagina gemaakt. De naam van deze pagina is HHGEderveen. Op deze pagina kunt u foto’s en kleine stukjes vinden van de gehouden acties.

Contact Activiteitencommissie via E-mail