Home

Welkom op de site van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ederveen. Hopelijk vindt u hier de informatie die u zoekt. Als u vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op.

CORONA – VIRUS
De kerkdiensten kunnen weer door alle gemeenteleden en gasten worden bezocht zonder dat die hiervoor zijn uitgenodigd. Heeft u gezondheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) dan blijft u thuis. Dan kunt u de kerkdiensten via de kerktelefoon of online meeluisteren.

Wie zijn wij?
Deze gemeente is onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Zij heeft haar plek in het dorp Ederveen, waar ook het overgrote deel van de gemeenteleden woonachtig is.
Als gemeente kunnen we, naar onze diepe overtuiging, slechts (be)staan op het fundament van Gods Woord (de Bijbel). Hierbij weten we ons, met Vroege kerk gebonden aan de oude belijdenisgeschriften van de kerk (Apostolische geloofsbelijdenis, geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) en met de kerk van de Reformatie, gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels). Het doel is, om God te (leren) kennen, te loven en lief te hebben en voor en met Hem te leven.