Home

 

Welkom op de site van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ederveen. Hopelijk vindt u hier de informatie die u zoekt. Als u vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wie zijn wij?
Deze gemeente is onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Zij heeft haar plek in het dorp Ederveen, waar ook het overgrote deel van de gemeenteleden woonachtig is.
Als gemeente kunnen we, naar onze diepe overtuiging, slechts (be)staan op het fundament van Gods Woord (de Bijbel). Hierbij weten we ons, met de kerk van de Reformatie, gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Enigheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels). Het doel is, om God te (leren) kennen en lief te hebben en voor en met Hem te leven.